ورزش کردن فرد مبتلا به بیماری آلزایمر و مراقب

فعالیت بدنی روزانه هم برای شما به عنوان مراقب و هم برای فرد مبتلا بسیار مهم و مفید می باشد. گذشته از آنکه ورزش، شادی و نشاط را برایتان به ارمغان خواهد آورد. انجام فعالیت های بدنی، روند بیماری آلزایمر را نیز کند می کند. بیندیشید که چه نوع ورزشی می تواند برای شما و…

ادامه مطلب