جلسه مجازی با مسئولین سازمان بهداشت جهانی

برگزاری جلسه مجازی با مسئولین سازمان بهداشت جهانی

26 آبان 1400 به گزارش روابط عمومی انجمن دمانس و آلزایمر ایران، روز چهارشنبه 26 آبان 1400 جلسه ای مجازی با حضور مسئولین سازمان بهداشت جهانی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر رنجبر و خانم دکتر امینی از سازمان بهداشت جهانی و معصومه صالحی، مدیرعامل و فرانه فرین، مسئول روابط بین الملل انجمن حضور…

ادامه مطلب