7 راهکار برای کمک به افراد مبتلا به دمانس در فصل زمستان

اگر شما از فرد مبتلا به دمانس مراقبت می کنید از هفت راهکار برای حفظ ایمنی و راحتی آن ها در ماه های سرد زمستان می توانید استفاده کنید. زمستان به ویژه برای افرادی که با دمانس زندگی می کنند زمان سختی تلقی می شود. هوای نامناسب و کاهش دما می تواند چالش های خاصی…

ادامه مطلب