انجمن جهانی آلزایمر

حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس

سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس با حضور ایران سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس : فرانه فرین مسئول امور بین الملل انجمن آلزایمر ایران جهت ایراد سخنرانی در سمینار ” دمانس و زنان – یک چالش جهانی” شرکت نمود. این گردهمائی به دعوت شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس،…

ادامه مطلب