ابتلا شاغلین در حین خدمت به بیماری آلزایمر

پیشنهادات زیر می تواند در تصمیم گیری و گفتگو با کارفرما به شما کمک کند: با کارفرما، درباره ی تشخیص بیماری خود صحبت کنید. شما برای این کار به منابع موجود در رابطه با بیماری آلزایمر یا به همراهی فردی آگاه جهت مشاوره و کمک در این گفتگو نیاز دارید. با کارفرمای خود درباره کاهش…

ادامه مطلب