تغییر در صمیمیت و رفتار جنسی فرد مبتلا به آلزایمر

صمیمیت، وابستگی خاصی است که بین ما و کسی که دوستش داریم و به او احترام می گذاریم، ایجاد می شود. این حالت در نوع گفتار و روش برخورد با دیگران مشخص می شود. بیماری آلزایمر ، می تواند رابطه صمیمی فرد مبتلا و مراقب را تحت تأثیر قرار داده و در آن تغییر ایجاد…

ادامه مطلب