احترام به فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

احترام به فرد مبتلا به بیماری آلزایمر با اختلال در ادراك افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ممكن است آنها، بيشتر از افراد عادي دچار ترس، ترديد و اضطراب شوند و حتي در برابر موضوعات و مسائل عادي نيز واكنش ترس و وحشت نشان دهند. در اینچنین مواقع مراقب می تواند با بكار بردن كلمات محبت…

ادامه مطلب

حفظ عزت نفس و اصول مراقبت از فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

حفظ عزت نفس و اصول مراقبت از فرد مبتلا به بیماری آلزایمر امری مهم در اصول مراقبت از فرد مبتلا می باشد. با اختلال در ادراك افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ممكن است آنها، بيشتر از افراد عادي دچار ترس، ترديد و اضطراب شوند. حتي در برابر موضوعات و مسائل عادي نيز واكنش ترس و…

ادامه مطلب