پرخاشگری در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

پرخاشگري یک واکنش تند و نامعقول است و اغلب با آگاهي و کنترل آنچه که باعث افزایش اضطراب فرد مبتلا می شود، مي توان از آن پيشگيري نمود. وقتي فرد مبتلا به بیماری آلزایمر بيقرار مى شود، فوراً هر آنچه كه او را مضطرب كرده متوقف كنيد و بگذاريد به آرامش برسد و ديگر او…

ادامه مطلب