امضا تفاهم نامه با دفتر مدیر کل پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در مورد غربالگری در دو استان یزد و قزوین

هر یک سال تشخیص زودهنگام، پنج سال مشکلات ناشی از بیماری را کاهش می دهد. 30 شهریور 1401 پس از انجام طرح پایلوت امکان سنجی تست های تشخیصی و غربالگری بیماری آلزایمر در سال 1396 با دفتر توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مجددا نشستهایی با دفتر مدیرکل پیشگیری سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید. طی ارائه پیشنهاداتی…

ادامه مطلب