بازدید از دهکده آلزایمر

در نوامبر 2013، روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد که قرار است در فضائی مناسب در دهکده لاند افراد مبتلا به آلزایمر پذیرفته شوند مانند دهکده ای در هلند. این تجربه ای ویژه برای فرانسه و طرح آن مبتنی بر رویکرد اجتماعی نه پزشکی می باشد که شامل: • معماری آرام و دوستانه • حذف نماد…

ادامه مطلب