اضطراب در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

گاهی اضطرابها ناشي از تغييرات داخل مغز است. گاهی نیز از احساسات واقعي مربوط به فقدان يا تنش. در افراد مبتلا، احساسات واقعي كه از عدم آگاهي فرد نسبت به مكان، يا اتفاقات پیرامونش مي باشد، مي تواند منجر به اضطراب دائم و هميشگي وي گردد. بعضي از افراد مبتلا نیز احساس مي كنند كه…

ادامه مطلب