مددکاری اجتماعی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران

مددکار اجتماعی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران با سه گروه در ارتباط می باشد: ۱– فرد مبتلا به بیماری آلزایمر:  ارتباط با بیمار مبتلا به آلزایمر معمولا در مراحل خفیف بیماری صورت می گیرد که بیمار خود شخصا به انجمن آلزایمر ایران مراجعه نموده و درخواست همیاری و آموزش دارد. در این مرحله مددکار…

ادامه مطلب