تعطیلات با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تعطیلات با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر را بهتر کنیم. گذراندن تعطيلات با وجود یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر، می تواند هم تلخ و هم شيرين باشد. به منظور جلوگیری از آشفتگی فرد تا آنجا كه ممكن است نظرات او را در نظر بگیرید. دوستان و خويشاوندان را به منظور ملاقات فرد ترغيب كنيد.…

ادامه مطلب