فشار روحی و عصبی مراقبت

مراقبت از افراد مبتلا می تواند پر تنش و طاقت فرسا باشد. مراقبت از افراد مبتلا می تواند پر تنش و طاقت فرسا باشد. عدم توجه به این تنش ها در طولانی مدت به سلامتی مراقب آسیب وارد می نماید. زمانی که بدن بیش از اندازه فشارهای عصبی را تحمل کند، ممکن است تمرکزفکری افت…

ادامه مطلب