بدگمانی و بدبینی، هذیان

فراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر ، گاهی اوقات بیش از حد شکّاک می شوند. معمولا علت این شکّاکی، تغییرات مغزی ناشی از بیماری و نقص در حافظه است. همچنین ممکن است که این افراد ساده ترین راه برای پنهان نمودن ناتوانیها و نگرانیهایشان، را تهمت زدن به اطرافیان بیابند. مثلا وقتی یکی از…

ادامه مطلب