ایمنی در منزل برای فرد مبتلا به دمانس

ایمنی در منزل برای فرد مبتلا به دمانس طراحی محیط زندگی فرد مبتلا به دمانس شامل دو دسته تغییرات کلی است: الف) حذف عوامل مشکل ساز ب) ايجاد عوامل تسهیل گر ممکن است بیمار مشکلاتی در هماهنگی عضلات و حفظ تعادل داشته باشد. این مشکلات به دلیل خود بیماری یا برخی داروهای مصرفی ایجاد می…

ادامه مطلب

نقل مکان مراقبت کننده به منزل فرد مبتلا به دمانس

نقل مکان مراقبت کننده به منزل فرد مبتلا به دمانس باعث بروز مشکلاتی برای افراد مبتلا به الزایمر می شود. وقتی فردی به تنهایی زندگی کرده ولی دیگر نمی تواند به این وضع ادامه دهد، نقل مکان برای زندگی با شخصی دیگر، می تواند باعث بروز مشکلاتی برای او باشد.بعضی افراد به دلیل احساس امنیت…

ادامه مطلب