منشور جهانی دمانس

من با داشتن دمانس ، همچنان  میتوانم خوب زندگی کنم ١.   من باید به  پزشک دسترسی داشته باشم ٢.   من باید به اطلاعات در مورد  بیماری و اینکه چگونه زندگی مرا تغییر خواهد داد  دسترسی داشته باشم ٣ . تا آنجا که امکان دارد باید به من کمک شود تا به صورت مستقل به زندگی…

ادامه مطلب