بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

پیرو هماهنگی های انجام شده روز  سه شنبه ۴ اردیبهست ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸ الی ۱۲ ، 7 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تحت سرپرستی جناب آقای دکتر راشدی به منظور کارورزی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مرکز قاصدک، طرح حساس و درمانگاه حضور…

ادامه مطلب

بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیرو هماهنگی های انجام شده روز  سه شنبه 4 اردیبهست ماه 1403 از ساعت 8 الی ۱۲ ، 14 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت سرپرستی خانم دکتر جمشیدی به منظور کارورزی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مرکز قاصدک، طرح حساس و درمانگاه حضور یافتند. ابتدا…

ادامه مطلب