نحوه کنترل سرگردانی فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

ابتدا سعی کنید که دلیل آن را مشخص کنید. برای کاهش اضطراب و بیقراری باید بیمار را بیشتر از گذشته و به طور منظم وادار به حرکات آرام و نرمش و پیاده روی در هوای آزاد نمایید. و حتی المقدور خواب روز فرد مبتلا را کاهش دهید. مطمئن شوید که نیازهای اولیه بیمار برآورده شده…

ادامه مطلب