خارج شدن از منزل و سرگردانی در فرد مبتلا به آلزایمر

حفظ سلامت و امنیت شخص مهم ترین بُعد مراقبت است. اکثر بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر گرایش به دور شدن از خانه و یا مراقبانشان را دارند. از نظر لغوی،” سرگردانی ” یعنی ” راه رفتن بی هدف ” اما این واژه برای بیماران مبتلا به آلزایمر صحیح نمی باشد. در واقع این بیماران اغلب…

ادامه مطلب