نحوه کنترل سرگردانی فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

ابتدا سعی کنید که دلیل آن را مشخص کنید. برای کاهش اضطراب و بیقراری باید بیمار را بیشتر از گذشته و به طور منظم وادار به حرکات آرام و نرمش و پیاده روی در هوای آزاد نمایید. و حتی المقدور خواب روز فرد مبتلا را کاهش دهید. مطمئن شوید که نیازهای اولیه بیمار برآورده شده…

ادامه مطلب

خارج شدن از منزل و سرگردانی در فرد مبتلا به آلزایمر

حفظ سلامت و امنیت شخص مهم ترین بُعد مراقبت است. اکثر بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر گرایش به دور شدن از خانه و یا مراقبانشان را دارند. از نظر لغوی،” سرگردانی ” یعنی ” راه رفتن بی هدف ” اما این واژه برای بیماران مبتلا به آلزایمر صحیح نمی باشد. در واقع این بیماران اغلب…

ادامه مطلب