پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري با گرايش مديريت بهداشت جامعه

بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي

استاد راهنما :خانم سيمين اسماعيل پور زنجاني

استاد مشاور :خانم سهيلا مشعوف

استاد آمار :دكتر محمد فشاركي

نگارش :زهرا صفري

سال : 1391

چكيده :

بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهران سال 1391

مقدمه : افزايش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده و از آنجا كه بسياري از كشورهاي جهان سوم طي نيم قرن اخير برنامه ريزي هاي بين زنان، افزايش مواد غذايي و بهبود وضعيت سواد را دنبال كرده اند، نسبت و تعداد جمعيت سالمندان در اين جوامع در مقایسه با گذشته بیش از حد افزایش یافته است. در سراسر دنیا به علت افزایش شمار سالمندان، خطر افزایش اختلالات ذهنی همانند دمانس و آلزایمر پیش بینی می شود. بیماران مبتلا به این بیماری به تدریج توانایی اداره زندگی مستقل را از دست می دهند و قادر به انجام امور ساده روزمره زندگی خود نخواهند بود و از هر 10 بیمار مبتلا به آلزایمر، 7 بیمار در منزل تحت مراقبت هستند. انجام مراقبت مداوم، تنش مزمن را برای مراقب بوجود می آورد و در نهایت سلامت جسمی و روانی او را تهدید می نماید. توانایی مراقبان در شناخت نشانه های روانی و فیزیکی خودشان به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته شده و افزایش رفتارهای خود حمایتی منجر به کاهش استرس در مراقبان می شود. خودکارآمدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر می گذارد و لذا افرادی که به کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاش های مضاعفی می کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، افرادی انعطاف پذبر، دارای درجه بالایی از هشیاری نسبت به خویشتن و توانمند در رویایی با مشکلات و دردها و چیره شدن بر آنها هستند.

روش كار : مطالعه توصيفي – همبستگي و 70 نفر از مراقبين عضو انجمن آلزايمر ايران، با روش نمونه گيري مستمر و پرسشنامه هاي مشخصات دموگرافيكي – خود كارآمدي – هوش معنوي ، بررسي شدند. داده ها با نرم افزار spss نسخه 17 بررسي شد. ميانگين سني مراقبين 72.13 ± 52.78 سال و اكثريت (78.6%) زنان، (71.4%) متاهلين، (34.8%) ديپلمه، (60%) دختران بيمار و (50%) خانه دار بودند. ميانگين خودكارآمدي نمونه ها 9.91 ± 63.13 (85-17) و اكثريت نمونه ها (71.4%) در سطح خوب خودكارآمدي قرار داشتند. ميانگين هوش معنوي نمونه ها 17.06 ± 59.35 (96-0) و اكثريت مراقبين (58.6%) داراي هوش معنوي متوسطي بودند و نتايج نشان داد رابطه معني داري بين متغير هوش معنوي و خودكارآمدي وجود دارد.

واژه هاي كليدي : خودكارآمدي ، هوش معنوي ، مراقبين عضو خانواده ، سالمند مبتلا به آلزايمر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر