پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي

بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي در انجمن آلزايمر ايران

دانشگاه  علامه طباطبايي – دانشكده علوم اجتماعي

 استاد راهنما:  دكتر منيرالسادات ميربهاء

استاد مشاور:آقاي محمدحسين بازرگاني

استاد داور: دكتر شيرين احمدنيا

دانشجو: رقيه خسروي

شهريور 1386

چكيده:

تحقيق حاضر در زمينه بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي‌هاي فردي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي انجام گرفته است. بدين منظور جهت بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي 11 فرضيه تدوين شده است. روش تحقيق پس رويدادي ( علي مقايسه‌اي) مي‌باشد كه جهت جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جمعيت آماري در تحقيق حاضر 100 نفر مي‌باشد، كه از اين تعداد 50  نفر مبتلا به آلزايمر، كه در مقطع زماني مشخص به انجمن آلزايمر ايران مراجعه كرده‌اند از روش تمام شماري جهت انتخاب آنها استفاده شده است و براي انتخاب 50 نفر بعدي كه سالمندان عادي مراجعه‌كننده به اين انجمن مي‌باشند از روش جور كردن گروه و گروه همتا استفاده شده است.

به منظور پردازش و تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار (spss) و براي تاييد يا رد اثبات فرضيه‌ها از آزمون‌هاي خي دو چند بعدي و آزمون t استفاده شده است. از تعداد 11 فرضيه 9 فرضيه تاييد شده است.

نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي از لحاظ ويژگي‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد و سالمندان مبتلا به آلزايمر نسبت به سالمندان عادي از سطح تحصيلات پايين تري برخوردار بوده‌اند. در طول زندگي استرس و فشار بيشتري داشته و ميزان تحمل كمتري در برابر مشكلات داشته‌اند، اعتقادات و باورهاي مذهبي كمتري داشته‌اند. در امور مربوط به خانواده نقش كمتري به عهده داشته‌اند، بيشتر زمان اوقات فراغت خود را به تنهايي سپري مي‌كرده و كمتر به فعاليت مي‌پرداخته‌اند، ميزان تعاملات اجتماعي پاييني داشته و در فعاليت‌هاي اجتماعي خيلي كم مشاركت داشته‌اند. از پايگاه اجتماعي پايين‌تري برخوردار بوده‌اند و ميزان حمايتهاي خانوادگي و اجتماعي كمتري دريافت كرده‌اند. ميزان صميميت كمتري با همسر و فرزندان خود داشته‌اند.

كليد واژه: بيماري آلزايمر، سالمندي، اوقات فراغت، تعاملات اجتماعي، حمايت اجتماعي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر