الفبای دمانس

آیا می دانید که دمانس چه تاثیری بر روی فرد مبتلا دارد؟

  • ازدست دادن نقش

در نهایت یک همسر مراقبت گیرنده می شود و نمی تواند نقش همسر راایفا نماید.

  • وابستگی بیش تر به مراقبین

درآخر، فرد مبتلا به دمانس قادر نخواهد بود کارهای روزانه و مراقبت از خود را انجام دهد و نیاز بیش تری به کمک مراقب خواهد داشت.

  • ازدست دادن نظارت بر امورجاری ،مالی و زندگی

به مرور این گونه تصمیم گیری ها برای فرد مبتلا مشکل می شود.

  • ممکن هست فرد مبتلا درجمع احساس خوبی نداشته باشد و کناره گیری کند

اغلب درفضا های شلوغ، افراد مبتلا به دمانس دچار سردرگمی می شوند

آیا می توانید موارد دیگری که برزندگی افراد مبتلا تاثیر داشته باشد را ذکرکنید؟

نظرات خود را به صفحه اینستاگرام انجمن ارسال کنید.
www.instagram.com/iranalzheimerassociation

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر