بین المللی

21 اکتبر 2019 – 30 مهر 1398

سال 2019، از منظر انجمن جهانی آلزایمر، سال بسیار مهمی تلقی می شود زیرا در اوائل سال در نشست ازاکا، کشورهای جی 20 دمانس را در دستورکار خود بررسی کردند و طی چند روز گذشته نیز مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر خانم پاولا باربرینو و خانم نوریو واشیزو از انجمن آلزایمر ژاپن به اتفاق فعالیت های خود را در راستای اجلاس وزرای بهداشت کشور های جی 20 متمرکز ساختند تا حرکتی که در نشست ازاکا ایجاد شده بود، در اوکایاما نیز ادامه یابد.

ریاست اجلاس به عهده ژاپن بود.

دراین نشست، وزرای بهداشت از 19 کشورو اتحادیه اروپا و هم چنین کشور ها و سازمان های مهمان شرکت داشتند تا پیرامون مسائل کلان بهداشت درجهان بحث و گفتگو نمایند. انجمن جهانی آلزایمر با هم آهنگی بین اعضای خود در کشورهای جی 20 برای اطمینان از تداوم تعهد کشور ها نسبت به دمانس ، با ارسال نامه به وزرای بهداشت خواستار آن شد که کشورها به تعهدی که در نشست ازاکا مقررداشتند هم چنان پای بند بمانند تا امکان رویکرد مناسب جهت رویاروئی با بزرگترین بحران سلامتی و اجتماعی قرن 21 فراهم آید.

باید اذعان داشت در بیانیه اوکایاما که توسط وزرای بهداشت جی 20 تدوین شده است، ادامه تعهد کشورها نسبت به دمانس به وضوح آشکار است.

بیانیه اوکایاما دارای چند تعهد مهم درحوزه دمانس است که درشش اصل سند ذکرشده است.

اصل 29 می گوید: ” ما متعهد می شویم برنامه عملیاتی ملی دمانس رابا رویکرد جامع وچند بخشی در راستای برنامه عملیاتی جهانی تدوین و اجرائی نمائیم تا کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی افراد مبتلا، خانواده ها و مراقبین را بهبود بخشیم.”

در حال حاضرفقط 32 برنامه ملی دمانس در جهان ارائه شده است حال آن که هدف سازمان جهانی بهداشت 146 برنامه تا سال 2025 بوده است. برنامه های ملی دمانس ابزار مهمی برای دولت ها بشمارمی آید تا از طریق آن به توانند برنامه راهبردی مناسب جهت مدیریت دمانس در دسترس داشته باشند و کشورهای جی 20 به ما این اطمینان را می دهند که در این حرکت جهانی پیشگام هستند.

اصل 30 بیانیه، نحوه رویکرد با علائم خطر و عوامل اجتماعی، شناسائی و تشخیص زود هنگام، مداخله و تقویت نظام بهداشت اولیه را مطرح می سازد.

تعهد مهم دیگر: ” ما هم چنین رعایت حقوق افراد سالمند کم توان را در جهت حمایت از سالمندی فعال الزامی می دانیم که شامل ایجاد خدمات اجتماعی و بهداشتی در راستای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل می باشد.”

انجمن جهانی آلزایمروانجمن آلزایمر ژاپن از تعهد قاطعی که در مورد سالمندی سالم به ویژه رسیدن به دستور کار 2030 توسعه پایدار و دهه سالمندی توسط شرکت کنندگان داده شده است استقبال می کنند.

سفرمدیرعامل انجمن جهانی خانم پاولا باربرینو به ژاپن به پاس رهبری چندین ساله ژاپن در حوزه دمانس و سالمندی سالم و اطمینان از ادامه این رهبری در سطح جهانی انجام شد. سفرخانم باربرینو با ایراد سخنرانی درجلسه شورای جهانی دمانس از توکیوآغازشد. او در مورد عواقب جهانی دمانس و نیاز به پایبندی دولت ها به تعهدی که در سال 2017 در نشست جهانی بهداشت اعلام داشته اند شامل تدوین برنامه ملی دمانس ، تخصیص بودجه کامل واجرای آن ، اشاره کرد.

در اوکایاما، خانم باربرینو در مصاحبه ای گفت “بیانیه کشورهای جی 20 در حوزه دمانس و سالمندی سالم موجب امیدواری بسیار گشته و انتظار داریم اجرائی شود. با این حال، ما هم چنان به فعالیت خود ادامه می دهیم تا قول ها به واقعیت نزدیک شود

خانم واشیزو نیز اضافه کرد جای بسی خوشحالی است که نگاه بیانیه بر روی افراد مبتلا، خانواده ها و مراقبین متمرکز است. انجمن آلزایمرژاپن هم چنان با دولت همکاری خواهد داشت تا برنامه جدید دمانس تدوین شود و کیفیت زندگی 7 میلیون نفر ژاپنی که تا سال2025 با بیماری در ژاپن زندگی خواهند کرد بهبود یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر