زنان و دمانس در گزارش انجمن آلزایمر جهانی

 لندن ۶ ژوئن ۲۰۱۵- ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

آخرین گزارش انجمن آلزایمر جهانی تحت عنوان ” تاثیر بیش از اندازه دمانس بر زنان سراسر جهان” منتشر شد.

در این گزارش آمده است که خطر ابتلاء به دمانس درزنان بیش ازمردان است. اکثریت افرادی که با دمانس زندگی میکنند و آنان که در معرض خطر قرار دارند و همچنین بیشترین تعداد مراقبین و نیروی کار درنظام پزشکی زنان هستند. بنابراين افزایش آمار شیوع دمانس ، اثرات بیماری و عوامل خطر، زنان را بیش از مردان تهدید میکند.

نتیجه بازنگری مطالعا ت انجام شده در جهان حاکی از آنست  كه همچنان نیاز به مطالعات گسترده تر مبتنی بر شواهد با رویکرد زنان و برنامه های بهداشتی دمانس در کشورهای با درآمد کم و متوسط احساس می شود؛ زیرا هنوززنان خانواده دراین کشورها نقش اصلی مراقبت را به عهده دارند.

انجمن آلزایمر جهانی پیش بینی میکند تا سال ۲۰۵۰، %۷۱ از ۱۳۵ میلیون نفر مبتلا در جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی خواهند کرد. به احتمال زیاد این افراد درمنازل و توسط یک زن مراقبت خواهند شد. این گزارش چالش های اقتصادی – اجتماعی و خانوادگی که زنان با آنها روبرو خواهند بود را شرح داده و میگوید که در سراسر جهان، زنان در مقایسه با مردان از حمایت و کمک کمتری برخوردار خواهند بود.

این گزارش در ادامه به تجارب مراقبین زن در کشورهای ثروتمند و دمانس اشاره دارد و از سیاستگزاران میخواهد تا برنامه های جامع تری برای گروه های مختلف زنان پیش بینی نمایند.

با حصول این نتایج، انجمن آلزایمر جهانی از دولت ها مصرانه میخواهد تا در مورد  تاثیربیش از اندازه دمانس بر زنان توجه نمایند. اطلاعات و حمایت مناسب در اختیارشان قرار دهند تا آنها را در امر مراقبت یاری رسانند و احساس نمایند که از خودشان نیز مراقبت میشود.

پروفسور بروکر، مدیر انجمن مطالعات دمانس دردانشگاه ورستر و نویسنده این گزارش اظهار نمود “واقعیت اینست که تعداد بیشتری از زنان با دمانس زندگی میکنند، مراقبت خانواده را انجام میدهند و نیروی کار درنظام بهداشتی و اجتماعی را تشکیل میدهند. سیاستگزاران آگاه باشند که اثرات برنامه های ویژه دمانس بر روی زنان و مردان متفاوت خواهد بود. این گزارش تاکید داردکه آمار شیوع دمانس در جهان بر زنان تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت و باید در سطح خانواده، جامعه و سیاستگزاری دیده شود.”

آقای مارک ورتمن، مدیر عامل انجمن آلزایمر جهانی اضافه کرد: “این گزارش نشان میدهد که دولت ها در سراسر جهان باید اذعان نمایند که چالش های پیش روی زنانی که به دمانس مبتلا هستند بخشی از پیامدهای مسائل حوزه زنان است که به آنها باید توجه داشت به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط. ما بایدازهم اکنون برنامه های بهداشت عمومی و راهکار های مراقبتی پیش بینی نمائیم که زنان را در طول مسیر دمانس ( چه مراقب چه مبتلا) از همه نظر پوشش دهد “

انجمن آلزایمر جهانی متشکل از ۸۳ عضو در سراسر جهان است و با سازمان بهداشت جهانی رابطه رسمی دارد.

انجمن آلزایمر ایران، عضو انجمن جهانی و نهادی ست غیر دولتی که افراد مبتلا و مراقبین را در ایران حمایت میکند.

منبع:  انجمن آلزایمر جهانی

مترجم : فرانه فرین، مسول روابط بین الملل انجمن آلزایمر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر