ممکن است كه فرد مبتلا سيگار روشن را بر روي مبل، میز، فرش یا زمين گذاشته و آن را فراموش نماید. اين يك خطر جدي است. در صورت وقوع، بايد مداخله كنيد. شخص را از سيگار كشيدن منع كنيد. بسياري از خانواده ها سيگار را از دسترس فرد مبتلا دور كرده اند. چنين مسائلي ممكن است براي چند روز يا چند هفته سخت و مشكل باشد اما در يك زمان نسبتا زياد، ترك سيگار آسان تر است. اگر چه برخي افراد فراموش مي كنند كه زماني سيگار مي كشيده اند و زماني كه شما سيگار را از آنان دور مي كنيد، شكايتي نمي كنند.

تمام وسائل مربوط به دخانيات و كبريت بايد دور از دسترس افراد فراموشكار قرار گيرد (توجه کنید که شخصي كه سيگار دارد ولي كبريت ندارد ممكن است از اجاق گاز براي روشن كردن سيگارش استفاده كند و اجاق گاز را همان طور روشن رها كند).

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر