مراقبت از فرد مبتلا

 آيا فرد مبتلا به طور دائم از خانه بيرون آمده و سرگردان مي شود؟ در اين صورت ممکن است گم شود يا مورد سرقت و تجاوز قرار گيرد. آيا شب هنگام در اطراف منزل سرگردان مي شود؟ آيا دوستان يا همسايگانش دائما با شما تماس گرفته و در مورد رفتار يا امنيت وي اظهار نگراني مي كنند؟‌ آيا به شما گزارشات مبهم از وقايع ناگوار مثل سانحه رانندگي داده است؟

آيا فرد مي تواند خانه را تميز و مرتب نگه دارد، بدون اينكه دست به كار خطرناكي بزند؟ به عنوان مثال؛ فرد فراموشكار ممكنست در كف آشپزخانه يا حمام آب بريزد اما پاك كردن و شستن آن را از ياد ببرد. ممكنست ليز خورده و كف زمين بيفتد. گاهي اوقات فراموش مي كند ظرف ها را بشويد يا دستشويي را تميز كند. ممكنست روزنامه ها و كاغذهاي باطله را روي هم ريخته و آنرا آتش بزند. آيا خانه بوي ادرار مي دهد؟

آيا خود را گرم نگه مي دارد؟‌ شخص فراموشكار ممكنست خانه اش را بسيار سرد نگه دارد يا لباس نامناسب بپوشد و اگر نتواند خودش را گرم نگه دارد، ممكنست دماي بدنش بسيار پايين بيايد همچنين در درجه دماي بسيار بالا ممكنست لباس هاي بسيار گرم بپوشد. اين مسئله ممكنست منجر به گرما زدگي شود.

اين موارد نشانه آن است كه فرد به تنهايي قادر به اداره خود نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر