الفبای دمانسبین المللیعشق

کمبود مراقب از فرد مبتلا به آلزایمر در آینده

کمبود مراقب از فرد مبتلا به آلزایمر در آینده : گزارش جهانی ۲۰۱۳ بیماری آلزایمر حاکی از آن است که افزایش شیوع بیماری منتج به کمبود مراقبت کننده ونبود حمایت کافی برای کمک به افراد خانواده شده است درآخرین بررسی های جهانی و منطقه ای، افراد سالمند نیاز بیشتری به مراقبت ویژه دمانس دارند.  همچنین مطالعات جهانی در مورد  نظام مراقبت دراز مدت در این گزارش ارائه شده است .

همچنان که جمعیت جهان پیر میشود نظام سنتی ” مراقبت خانگی” مانند خانواده، دوست، دیگر جوابگو نخواهد بود . اطلاعات مندرج در گزارش جهانی ۲۰۱۳ بیماری آلزایمر پیش بینی می کند که شمار افراد سالمند وابسته رو به افزایش است واز۱۰۱ ملیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲۷۷ ملیون نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید یعنی سه برابر می شود .نیمی از این افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و یا نوعی دیگر از دمانس خواهند بود و این روند به سرعت به یک بحران بهداشت تبدیل خواهد شد.

گزارش جهانی بار بیماری و تاثیرآن بر جامعه را به خوبی تشریح می کند ونگاهش بر روی مراقبین متمرکزاست .این گزارش نتیجه می گیرد نیاز مبرمی به حمایت احساس می شود تا فشار بار مراقبتبرافراد و نظام بهداشت جهانی کاهش یابد.

پروفسور مارتین پرنس ، یکی از نویسندگان این گزارش می گوید ” افراد مبتلابه دمانس و بیماری آلزایمر نسبت به افراددیگری که از مراقبت طولانی استفاده می کنند نیازبیشتری به مراقبت شخصی، دراز مدت ونظارت دارند ودرحقیقت این مراقبت ویژه همراه با افزایش فشار عصبی و هزینه ها خواهد بود . مراقبت از این افراد در اوائل دوره بیماری شروع و در طول زمان به تدریج بیشتر می شود و نیاز به برنامه ریزی ، نظارت و هما هنگیقبلی دارد .به همین علت دمانس باید در اولویت بهداشت عمومی قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی کافی پیش بینی شودتا افراد مبتلا بتوانند خوب زندگی کنند .”

انجمن آلزایمر جهانی از تمام دولت ها می خواهد تا طرح ملی دمانس را در الویت کار قرار دهند و ساختار مناسب برای نظام بهداشت و بیمه های درمانی با اختصاص بودجه کافی پیش بینی نمایند تا کیفیت عالی مراقبت طولانی را برای افراد مبتلا در مسیر بیماری تضمین نمایند .

آقای مارک ورتمن، مدیر عامل انجمن آلزایمر جهانی گفت” ما باید زحمات آنهایی که از افراد مبتلا مراقبت می کنند را ارج نهیم. این شامل مراقبین حرفه ای و یا افراد خانواده می شود که مشکلات مشترکی دارند .دولت ها باید نقش مراقبین را مورد تائید قرار داده و باسیاست های خود مراقبین را حمایت نمایند .”

این گزارش تاکید دارد که سرمایه گزاری فعلی در تحقیق دمانس ( شامل پیشگیری، درمان، علاج و مراقبت) خیلی کمتر از بار مراقبت و هزینه بیماریست. لذا از دولت ها وتمام کسانی که در سراسر جهان بودجه در اختیار تحقیقات قرار می دهند مصرانه می خواهد تا در نظام و الویت ها تحول ایجاد نمایند به طوری که افزایشبودجه ای حد اقل ده برابر سرمایه گزاری فعلی را در پی داشته باشد .

منبع:  انجمن آلزایمر جهانی

مترجم : فرانه فرین

مسول روابط بین الملل انجمن دمانس و آلزایمر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر