آموزشی آنلاین مهارتهای مراقبتی مرتبط با افراد مبتلا به دمانس و آلزایمر

روز یکشنبه 16و دوشنبه 17مهرماه 1402 ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر کلاسهای آموزشی آنلاین با عنوان مهارتهای مراقبتی مرتبط با افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر به درخواست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای کارشناسان بهزیستی کشور با حضور حدود ۶۰ نفر برگزار شد. مدرس دوره: دکتر مینا احمدزاده ،دکتری…

ادامه مطلب

آموزش همگانی در سرای محله صدرا

آموزش همگانی در سرای محله صدرا واقع در منطقه ۲۲ میدان المپیک روز چهار شنبه مورخ 12 مهر 1402 ساعت ۱۰ تا 12 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در سرای محله صدرا حضور یافته و برای ۳۰ نفر در خصوص تعریف دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش…

ادامه مطلب

آموزش همگانی در بیمارستان اقبال

آموزش همگانی در بیمارستان اقبال واقع در منطقه ۱۱ روز دو شنبه مورخ 10مهر 1402 ساعت ۱۰ تا 12 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در بیمارستان اقبال حضور یافته و برای ۲۰ پرستار در خصوص تعریف دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش های تشخیصی، علائم هشداردهنده ،…

ادامه مطلب

غرفه اطلاع رسانی انجمن دمانس و آلزایمر ایران‌ در باغ موزه قصر

غرفه اطلاع رسانی انجمن دمانس و آلزایمر ایران روز دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ در مراسمی که به منظور گرامیداشت روز جهانی سالمندان با مشارکت اداره کل سلامت شهرداری تهران و اداره بهزیستی شهرستان تهران – شمیرانات ، برگزار شد، حضور یافته و غرفه اطلاع رسانی برپا کرد. این مراسم از ساعت ۳ تا ۶ عصر…

ادامه مطلب

انجام غربالگری دمانس به صورت رایگان درمرکز بهداشت شهید غفاری

غربالگری دمانس به صورت رایگان روزیک شنبه، 9 مهر ماه  به مناست روز جهانی سالمند جمعی از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران با سرپرستی دکتر راضیه السادات حسینی عضو هیلت علمی ع پ ایران درمرکز بهداشت شهید غفاری به همکاری انجمن دمانس و الزایمر ایران طرح غربالگری به صورت رایگان انجام دادند.  

ادامه مطلب

آموزش همگانی درسرای محله آپادانا

آموزش همگانی روز شنبه مورخ 8 مهر ماه 1402 ساعت ۱۰ تا 12 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در سرای محله آپادانا حضور یافته و برای ۴۰ نفر در خصوص تعریف دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش های تشخیصی، علائم هشداردهنده ، مراحل بیماری، مداخلات مراقبتی و…

ادامه مطلب

آموزش همگانی در شهرداری منطقه 11 واقع در خیابان نوفل لوشاتو

آموزش همگانی در شهرداری منطقه ۱۱ روز سه شنبه مورخ 4 مهر 1402 ساعت ۱۱ تا 12 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در شهرداری منطقه ۱۱ واقع در خیابان نوفل لوشاتو حضور یافته و برای ۵۵ نفر در خصوص تعریف دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش های…

ادامه مطلب

آموزش برای کارمندان بیمارستان مادران

آموزش همگانی روز چهار شنبه مورخ 29 شهریور ساعت ۱۰ تا 12 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در بیمارستان مادران حضور یافته و برای 25پرستار در خصوص تعریف دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش های تشخیصی، علائم هشداردهنده ، مراحل بیماری، مداخلات مراقبتی و عوامل پیشگیری کننده…

ادامه مطلب