بیماری فرد مراقب

بیماری فرد مراقب به دنبال افسردگی و خستگی ایجاد می شود. هنگامی که فرد دیگری به مراقبت شما نیاز دارد بیماری شما می تواند مشکلی جدی باشد. از خود بپرسید؛ اگر شما بیمار شوید چه کسی از فرد مبتلا مراقبت خواهد کرد؟ نکات مفید: تا جایی که می توانید اقداماتی را جهت کاهش خستگی انجام…

ادامه مطلب
mohammad-Abdollahi-jpg

آینده مراقب و مراقبت در بیماری آلزایمر

نگاه به مراقبت و آینده زندگی مراقب اگر فرد مبتلا به بیماری آلزایمر در مراحل اولیه بیماری است، شاید بتوانید در مورد آینده و برخی از مسائل مربوط به آن، با او صحبت و مشورت نمایید. این کار باعث می شود تا بعدها یعنی زمانی که مجبور به تصمیم گیری درباره مسائل مختلف هستید احساس…

ادامه مطلب