آلومینیوم و بیماری آلزایمر

بررسی رابطه آلومینیوم و بیماری آلزایمر آلومینیوم چیست؟ آلومینیوم، فلز سفید متمایل به خاکستری و قابل خم شدن و انعطاف پذیر است. به طور معمول در ظروف آشپزخانه (شامل ظروف آشپزی و غذاخوری)، وسايل و مواد ساختمانی بکار می رود. آلومینیوم به اشکال مختلفی چون نیترات آلومینیوم، اکسید آلومینیوم، هیدروکسید آلومینیوم (بکار رفته در آنتی…

ادامه مطلب