کورساکوف (دمانس مرتبط با مصرف الکل)

در مواردی زیاده روی و مصرف طولانی مدت الکل منجر به بروز نوعی از دمانس شبیه  بیماری آلزایمر می گردد.   علائم دمانس مرتبط با الکل: این سندرم شروع ناگهانی دارد. پس از یک آشفتگی حاد بوجود می آید . فرد نمی تواند هیچ چیز جدیدی را بخاطر بسپارد درحالیکه خاطرات گذشته دست نخورده باقی…

ادامه مطلب