بی اختیاری مدفوع در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

دفع ادرار و مدفوع از بدن از وظايف طبيعي بدن هستند. از بچگي ياد گرفته ايم كه اين مسائل جزء كارهاي شخصي مي باشد و بايد در خلوت انسان و به طور مستقل صورت گيرد. افراد مبتلا به دمانس امكان دارد خود را خيس كنند (بي اختياري ادراري ). يا در لباسشان مدفوع كنند (…

ادامه مطلب