انجمن جهانی آلزایمر

گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر )_2017

گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر ) به شرح زیر می باشد: پیام های کلیدی مقدمه : وابستگی (نیاز به مراقبت) که می­توان آن را به این صورت نیز تعریف نمود ( نیاز مکرر به کمک یا مراقبت بیش از معمول یک فرد در مقایسه با یک فرد سالم). ماهیت…

ادامه مطلب

بررسی مراقبت دمانس در صحنه جهانی

پیامد فعالیت های روز و ماه جهانی (۳۰ شهریور -۳۰ مهر ) همواره  نشانگر تداوم تلاش جهانی درشناساندن بیماری ، مراقبت و مشکلات ناشی از آن در صحنه بین المللی میباشد. انجمن آلزایمر جهانی و انجمن آلزایمر ژاپن درسومین همایش “نظم جهانی دمانس ” در توکیو ، ازاهمیت تشخیص، بهبود ارائه خدمات مراقبتی و راهکارهای…

ادامه مطلب