استیل کولین استراز این هبیتورز

acetylcholinesterase inhibitors ماده مهمي در مغز وجود دارد به نام استيل كولين. اين ماده نقش پيام رسان بين دو سلول عصبي را بازي مي‌كند و پس از چند صدم ثانيه توسط آنزيمي به نام كولين استراز تجزيه مي‌شود. در بيماري آلزايمر، ماده استيل كولين در مغز كم شده و ارسال پيام بين دو سلول عصبي…

ادامه مطلب