نحوه برخورد با بیمار دارای هذیان

نحوه برخورد با بیمار دارای هذیان به شرح زیر توضیح داده می شود: 1- استفاده از جملات ” می دانم چقدرسختی کشیده ای ” و ” معذرت می خواهم ” اثربخش خواهد بود. 2- اتهامات وی را به خود نگیرید: باید توجه داشت که شک بیمار و عقاید غلط وی، ناشی از بروز آلزایمر و…

ادامه مطلب