رانندگی و دمانس

هنگامي كه فرد، ديگر نمي تواند رانندگي ايمني داشته باشد: به دلیل اینکه بيماري آلزايمر باعث ضعف در عملکردهای شناختی از قبیل جهت يابي، سرعت پردازش اطلاعات، قضاوت به موقع و همچنین ضعف در هماهنگی اعضای بدن مي‌شود، توان رانندگي فرد تحت تأثیر قرار گرفته و خطرآفرين می شود. علائمي كه نشانگر كاهش توانايي‌هاي رانندگي…

ادامه مطلب