بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر

پايان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی (M.D)بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر دراز مدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله)دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد، دانشکده پزشکی  استاد راهنما: دکتر امیر حسین زاده  استاد مشاور: دکتر رویا رضوی  نگارش: کیوان محمدی  پاییز 1386 چكيده :…

ادامه مطلب

اثربخشی مدیریت استرس بر سلامت عمومی، کیفیت زندگی و آسیب نیابی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان

پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسی بالینی – گرایش خانواده درمانی اثربخشی مدیریت استرس بر سلامت عمومی ، کیفیت زندگی و آسیب نیابی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان دانشگاه علم و فرهنگ دانشکده روانشناسی  نگارش: هدی حفاری استاد راهنما: دکتر پرویز دباغی استاد مشاور: دکتر خدابخش احمدی بهمن ماه 1390 چكيده : با توجه به افزایش جمعیت…

ادامه مطلب

اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مشاورهاثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندانپژوهشگر: عباس موزیری استاد راهنما: دکتر بهمن بهمنی استاد مشاور : دکتر علی محمد نظری استاد مشاور آمار : دکتر اکبر بیگلریان شماره ثبت : 228-3000 شهریور 1392 چکیده : مقدمه :…

ادامه مطلب