پوسیدگی دندان

کنترل وضعیت دندان ها پوسیدگی دندان نتیجه جمع شدن پلاک دندان بر اثر مصرف غذا و نوشابه های دارای مواد قندی می باشد. باکتری های موجود در پلاک ها از قند موجود در مواد خوراکی تغذیه کرده و اسید تولید می کنند که موجب پوسیدگی می شود. دندانپزشکان توصیه می کنند مصرف مواد قندی فقط…

ادامه مطلب

اثرات سوء مراقبت از فرد مبتلا بر جسم مراقب

افرادی که از یک فرد مبتلا به دمانس مراقبت می کنند اغلب به دلیل اینکه به میزان کافی استراحت نمی کنند خسته می شوند. به هر حال خستگی می تواند به افسردگی نیز بیانجامد… خستگی در مراقب: افرادی که از یک فرد مبتلا به دمانس مراقبت می کنند اغلب به دلیل اینکه به میزان کافی…

ادامه مطلب