سوگ

هر فردی سوگ را به شکل خاص خودش تجربه می کند و این مراحل در همه یکسان نیست. سوگ سوگ یک پاسخ طبیعی به فقدان و از دست دادن است. این از دست دادن می‌تواند مرگ عزیزان، بیماری، قطع یک رابطه مهم یا هر چیز دیگری که برای ما مهم است باشد. هر فردی سوگ…

ادامه مطلب