مدیریت فشار هاي عصبي مراقبت از فرد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

چگونه فشار هاي عصبي مراقبت كننده از فرد مبتلا به بیماری آلزايمر را كاهش دهیم؟ راهكارهایي براي احساس بهبودي فهرست زير شامل پيشنهاداتي است كه مي تواند در مسیر بیماری آلزایمر از شدت فشارهای عصبی بکاهد. از روشهاي مختلف استفاده كنيد. ممكن است راهكارهاي ديگري پيدا كنيد، كه شما را بهتر ياري دهد.   1ـ…

ادامه مطلب

فشار عصبی در مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

آیا شما از یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنید؟ مراقبت كردن از فرد مبتلا به بيماري آلزايمر مي تواند بسيار طاقت فرسا باشد. حتي در صورت برخورداری از نيروي جواني و سلامتي كامل مراقبت کننده، مراقبت وظيفه اي دشوار بوده و نیاز به زمان و نيروي بسيار دارد. بنابراین براي تداوم در…

ادامه مطلب