آموزش مراقبین افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

مراقبت از یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر، مشکل و پرچالش است. پذیرش تشخیص بیماری آلزایمر، از دست رفتن بیشتر توانائی ها و بروز اختلالات رفتاری متعدد همزمان با پیشرفت بیماری احتمالا ناراحتی بسیار به همراه خواهد داشت. گاه حتی ممکن است مراقب احساس تنهائی و درماندگی نموده چراكه با آينده ای نامعلوم مواجه است…

ادامه مطلب