مشاوره دمانس و بیماری آلزایمر

مشاوره چگونه می تواند کمک نماید؟ مشاوره دمانس و بیماری آلزایمر فرصتی به افراد می دهد تا با یک شخص دل مشغولی های خود را مطرح نمایند. مشاوره انواع مختلف دارد و مطالب زیر نشان می دهد که چگونه مشاوره به افراد مبتلا به دمانس و مراقبت کنندگان می تواند کمک نماید. مشاوره چیست؟ مشاوره…

ادامه مطلب