واکنش های تند و نا معقول در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

مبتلايان به دمانس و بیماری آلزایمر اغلب خيلي آشفته اند و تغييرات سريع خلق را تجربه مي كنند. عواملي مانند موقعيت هاي ناآشنا، سردرگمي، ملاقات با تعداد زيادي از افراد، سر و صداها، پرسيدن چندين سؤال به طور همزمان و به يكباره، درخواست انجام چندين كار كه براي آنان مشكل است، مي تواند منجر به…

ادامه مطلب

علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر عبارتند از :  اجبار فرد مبتلا به تفكر در انجام چندين فعاليت در يك زمان (براي مثال همه كارهايي كه براي حمام كردن بايد انجام شود).  سعي در انجام بعضي كارهايي كه ديگر از عهده فرد مبتلا بر نمي آيد. آشفته يا عصباني بودن…

ادامه مطلب