بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري با گرايش مديريت بهداشت جامعه بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهراندانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي استاد راهنما :خانم سيمين اسماعيل پور زنجاني استاد مشاور :خانم سهيلا مشعوف استاد آمار :دكتر محمد فشاركي نگارش…

ادامه مطلب

اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مشاورهاثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندانپژوهشگر: عباس موزیری استاد راهنما: دکتر بهمن بهمنی استاد مشاور : دکتر علی محمد نظری استاد مشاور آمار : دکتر اکبر بیگلریان شماره ثبت : 228-3000 شهریور 1392 چکیده : مقدمه :…

ادامه مطلب