چیدمان داخلی برای افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

در فرایند سالمندی، افراد تغییراتی را در دید چشم تجربه می کنند مانند: نیاز به داشتن نور اضافی حساسیت در مقابله نور خیره کننده کاهش دید جانبی کاهش حساسیت نسبت به تشخیص اختلاف بین رنگ ها و یا سایه روشن ها کاهش سرعت تطبیق در نورهای مختلف کاهش دقت دید کاهش عمق دید تغییر در…

ادامه مطلب