انجمن جهانی آلزایمر

سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر ۹-۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – کیوتو –ژاپن

گزارش سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر ۹-۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – کیوتو –ژاپن. دمانس در اولویت بهداشت جهانی: مدیر عامل انجمن جهانی آلزایمر، آقای مارک ورتمن اظهار داشت که پیش نویس طرح ملی عملیاتی دمانس از سوی سازمان جهانی بهداشت برای کشور های عضو و همچنین انجمن جهانی آلزایمر فرستاده شده تا ذینفعان نظرات…

ادامه مطلب