واکنش های تند و نا معقول در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

مبتلايان به دمانس و بیماری آلزایمر اغلب خيلي آشفته اند و تغييرات سريع خلق را تجربه مي كنند. عواملي مانند موقعيت هاي ناآشنا، سردرگمي، ملاقات با تعداد زيادي از افراد، سر و صداها، پرسيدن چندين سؤال به طور همزمان و به يكباره، درخواست انجام چندين كار كه براي آنان مشكل است، مي تواند منجر به…

ادامه مطلب