مراقبت سالم از فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

با رعایت اصول زیر میتوان کمترین آسیب را متحمل شد: 1- شرایط به وجود آمده را واقع بینانه بپذیرید واكنش هاي افراد در هنگام شنيدن تشخيص طبي متفاوت است. منطقي يا غير منطقي بودن آن مطرح نيست. عكس العمل شما هر چه باشد درست و طبیعی است. برخی از واكنش های رایج عبارتند از: ناباوری:…

ادامه مطلب